İlanlar

DEVAM EDEN İLANLAR

 • 15755SERMAYE, LİKİDİTE RİSKİ DENETİMİ UZMANI/ MÜFETTİŞ
 • Göster Gizle

Genel Nitelikler

Genel Nitelikler:

 •  4 yıllık eğitim veren üniversitelerden mezunsanız,
 •  Bankalarda Risk Yönetimi Birimi, İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci (İSEDES), Sermaye Yeterliliği Süreci, Ekonomik Sermaye Hesaplamaları süreci, Likidite Riskine Yönetimi denetim alanlarında en az 3, en fazla 5 yıl bankacılık süreçleri denetimi tecrübesine sahipseniz,
 • Temel bankacılık süreçlerine hakimseniz,· Basel düzenlemeleri ve ilgili iyi uygulamalara hakimseniz,
 • Çok iyi düzeyde İngilizce biliyorsanız,
 • Askerlik görevini tamamlamış veya 1 yıl tecilliyseniz (erkek adaylar için),
 • Yoğun iş ortamında, sonuç odaklı, planlı, detaylarda özenli çalışmaya yatkınsanız,
 • İletişimi kuvvetli, analitik ve takım çalışmasına yatkınsanız,

Görev tanımı ilginizi çekiyor ve yukarıda belirttiğimiz özelliklere de sahip olduğunuzu düşünüyorsanız Garanti ailesinin bir parçası olmaya ne dersiniz?

İş tanımı:

 • Banka ve iştirakleri kapsayacak şekilde grup genelinde sermaye, likidite ve iş modeli riskine yönelik uluslararası standartlara ve yerel düzenlemelere uygun olarak denetimler yapmak, 
 • Yayınlanan mevzuatı yakından takip etmek, kanun, kararname, yönetmelik ve bankacılık uygulamaları hakkındaki bilgisini güncel tutmak,
 • Sermaye, likidite ve iş modeli riski içeren süreçler kapsamında yürütülmekte olan faaliyetlerin yasal mevzuata, dahili politika ve prosedürlere uygunluğunu, her türlü kaynağın ekonomik ve verimli kullanımını denetlemek,
 • Denetim ekiplerini yönetmek, denetim sonuçlarını müzakere etmek, hata ve noksanlıkları raporlarla bildirmek, tekrarlanmalarını önleyici tedbirler hakkında öneride bulunmak,
 • Her türlü raporlamayı zamanında ve eksiksiz olarak tamamlamak.

Başvur

Genel Nitelikler

Genel Nitelikler:

Garanti ailesine katılmak üzere Genel Muhasebe Müdürlüğümüzde bizimle birlikte çalışacak "Krediler Raporlama Yetkilisi/ Yönetmeni" arıyoruz.
 

 • Üniversitelerin, endüstri mühendisliği, matematik, ekonometri, işletme, istatistik, iktisat bölümlerinden mezunsanız,
 • En az iki yıl, bankaların finansal raporlama, yasal raporlama, muhasebe veya iç kontrol birimlerinde veya bankacılık sektöründe bağımsız denetim deneyimine sahipseniz,
 • Çok iyi derecede İngilizce yazma ve konuşma becerisine sahipseniz,
 • UFRS ve muhasebe standartları konusunda bilgi sahipseniz,
 • IFRS9 konusunda bilgi sahibi ve bu standart kapsamındaki çalışmalarda yer aldıysanız,
 • Çok iyi derecede MS Office program bilgisine sahip, ileri düzeyde excel ve tercihen Access ve SQL biliyorsanız,
 • Öğrenme yeteneği, isteği ve kişisel motivasyonu yüksekse,
 • Askerlik görevini tamamlamışsanız (erkek adaylar için),
 • Veri analizi ve analitik düşünme yeteneği yüksekse,
 • Planlama, organizasyon ve problem çözme yeteneğine sahipseniz,
 • Yoğun iş ortamında, dikkatli, planlı, detaylarda özenli çalışmaya yatkınsanız,
 • İletişim yönü kuvvetli, ilişki ve stres yönetiminde başarılıysanız
 • Kendinizi dikkatli, planlı, öğrenmeye yatkın, analitik düşünebilen , detaylarda özenli çalışmaya yatkın biri olarak tanımlıyorsanız,

  Görev tanımı ilginizi çekiyor ve yukarıda belirttiğimiz özelliklere de sahip olduğunuzu düşünüyorsanız Garanti ailesinin bir parçası olmaya ne dersiniz?

İş Tanımı:

 • Uluslararası raporlama standartlarına uyum amaçlı projelerde yer almak,
 • IFRS9 kapsamında yapılan sınıflama ve karşılık hesaplamalarına ilişkin mutabakat ve analizlerin yapılması, regülasyona uyum için gerekli sistemsel geliştirme ihtiyaçlarının belirlenmesi ve projelendirilmesi,
 • Krediler ile ilgili muhasebe ve finansal tablo süreçlerinde görev almak,
 • Yönetsel süreç ve kararlara yardımcı olabilecek analiz ve raporların hazırlanması,
 • Yasal otorite, yönetim, yatırımcı, bağımsız denetçi ve banka içi soru ve bilgi taleplerinin karşılanması,
 • Periyodik kontrol ve mutabakatların yapılması,
 • Yurt içi yasal regülasyonun gerektirdiği raporların hazırlanması,
 • Yurt dışındaki ana ortak banka için AB mevzuatına göre düzenlenen yasal kredi raporlarının hazırlanması.

Başvur
 • 15749HAKKARİ ŞUBESİ-OPERASYON YETKİLİSİ/YÖNETMENİ
 • Göster Gizle

Genel Nitelikler

Genel Nitelikler:

Garanti Bankası olarak, Hakkari şubemizde; Operasyon servisinde görevlendirilmek üzere;

 • En az Önlisans Mezunu,
 • En az 2 yılı Operasyon servisinde olmak üzere minimum 4 yıllık bankacılık deneyimine sahip,
 • Tercihen SPK temel düzey lisans belgesi almaya hak kazanmış,
 • 35 yaşını aşmamış,
 • MS Office uygulamalarına hakim,
 • Askerlik görevini tamamlamış (erkek adaylar için).

Operasyon Yetkilisi/Yönetmeni aramaktayız.

Başvur

Genel Nitelikler

Genel Nitelikler:

Garanti ailesine katılmak üzere Risk Yönetimi Müdürlüğü’nde görevlendirilmek üzere "Operasyonel Risk Yönetmeni" aramaktayız.

 • Üniversitelerin matematik, istatistik, ekonomi, işletme veya mühendislik bölümlerinden mezunsanız,
 • Tercihen finansal matematik, uygulamalı matematik, risk yönetimi, finans konularında yüksek lisans yapmışsanız,
 • Operasyonel Risk yönetimi konusunda en az 4  yıl deneyimliyseniz,
 • Çok iyi derecede İngilizce biliyorsanız,
 • Çok iyi derecede MS Office kullanabiliyorsanız,
 • Tercihen askerlik görevini tamamlamışsanız (erkek adaylar için),
 • İletişim becerisi yüksek, ekip çalışmasına yatkınsanız,
 • Yoğun ve hızlı iş ortamında, dikkatli, detaylarda özenli çalışmaya yatkınsanız,
 • Tercihen Banka mali tablolarını analiz edebilen, denetim ve kontrol konularında deneyimliyseniz,
 • Analitik düşünme yeteneğine sahipseniz,
 • Pozitif düşünen ve kendini geliştirmeye istekliyseniz,

  Görev tanımı ilginizi çekiyor ve yukarıda belirttiğimiz özelliklere de sahip olduğunuzu düşünüyorsanız Garanti ailesinin bir parçası olmaya ne dersiniz?

İş Tanımı:

 

 • Operasyonel riske esas tutarın hesaplanmasına yönelik veri akışının doğruluğunun kontrol edilmesi ve eksikliklerin giderilmesini sağlamak,
 • Operasyonel riske esas tutarı hesaplamak ve raporlar hazırlamak,
 • Hesaplanan sonuçları, diğer ölçüm sonuçları ve operasyonel risk yönetim araçlarından elde edilen sonuçlar ile ilişkilendirmek,
 • Hesaplanan sonuçları, operasyonel risk iştahı ile ilişkilendirmek,
 • Risk ve kontrol öz değerlendirme alt yapısının grup standartları ve yasal mevzuata uygun şekilde kurulmasını sağlamak,
 • Banka iş-süreç haritaların grup standartlarına uygun şekilde risk ve kontrol öz değerlendirme süreci ile entegre etmek, ve kurulan yapının iç kontrol süreçleri ve sistemsel kontrollerle ilişkilendirilmesini sağlamak,
 • Risk ve kontrol öz değerlendirme yapılacak süreçleri belirlemek ve önceliklendirmek,
 • İlgili tüm tarafların katılımının sağlandığı öz değerlendirme toplantılarını organize etmek, grup standartlarına uygun şekilde tamamlanmasını sağlamak, ve yapılan öz değerlendirmelerin doğruluğunu kontrol etmek,
 • Yeni ürün ve süreçlerin değerlendirilmesine yönelik alt yapının grup standartları ve yasal mevzuata uygun şekilde kurulmasını, kurulan yapıya uygun şekilde yeni ürün ve süreçlerin ilgili tüm tarafların katılımı ile değerlendirilmesini sağlamak,
 • Banka ürün listesinin grup standartlarına uygun şekilde değerlendirme süreci ile entegre etmek, gözden geçirilecek mevcut ürünlerin belirlenmesini ve önceliklendirilmesini sağlamak,
 • Yeni ürün ve süreçlerin operasyonel risk açısından değerlendirmesini yapmak,
 • Yeni ürün ve süreçlerin değerlendirildiği komitenin grup standartlarına uygun şekilde kurulmasını ve faaliyet göstermesini sağlamak, komitenin sekretarya görevini yerine getirmek,
 • Tamamlanan risk ve kontrol öz değerlendirmeler ile yeni ürün ve süreç değerlendirmelerine ilişkin raporlar hazırlamak, ilgili komite ve taraflara raporlamak,
 • Risk ve kontrol öz değerlendirme ile yeni ürün ve süreçlerin değerlendirilmesine ilişkin sonuçları, diğer operasyonel risk yönetim araçlarından elde edilen sonuçlarla ve operasyonel risk iştahı ile ilişkilendirmek,
 • Risk yönetimi çerçevesinde yayımlanan ulusal ve uluslararası düzenlemeleri ve iyi uygulamaları düzenli olarak takip etmek, bankanın operasyonel risk ölçüm ve yönetim çerçevesine entegre etmek.

Başvur
 • 15751SEGMENT VE MÜŞTERİ YÖNETİMİ YETKİLİSİ/YÖNETMENİ
 • Göster Gizle

Genel Nitelikler

Genel Nitelikler:

Garanti ailesine katılmak üzere Bireysel Kitle Bankacılığı Birimi´mizde bizimle birlikte çalışabilecek "Segment ve Müşteri Yönetimi Yetkilisi/Yönetmeni" arıyoruz.

 • Üniversitelerin Lisans bölümlerinden mezun,
 • Tercihen SAS programını kullanabilen, database ve SQL bilgisi olan,
 • Tercihen Segment ve Müşteri Yönetimi alanında deneyime sahip,
 • MS Office programlarına hâkim,
 • İletişim yönü kuvvetli,  ilişki ve stres yönetiminde başarılı,
 • Takım çalışmasına yatkın, zaman yönetiminde iyi,
 • Analitik düşünme yeteneğine sahip ve yenilikçi,
 • Sorumluluk bilincine sahip,
 • Dinamik bir çalışma ortamına uyum sağlayabilen,
 • Çok iyi derecede İngilizce bilen,
 • Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış.

Görev tanımı ilginizi çekiyor ve yukarıda belirttiğimiz özelliklere de sahip olduğunuzu düşünüyorsanız Garanti ailesinin bir parçası olmaya ne dersiniz?

İş tanımı:

 • Bireysel Kitle Bankacılığı altındaki müşteri segmentlerine yönelik yeni ürün/hizmet/kampanya ihtiyacını saptamak; ilgili birimler ile koordineli çalışarak marka ve ürün yönetiminin yapılmasını sağlamak,
 • Bireysel Kitle Bankacılığı altındaki müşteri segmentlerine yönelik adetsel gelişmeleri (kazanım, kayıp vs.) ve saha performansını takip etmek, sonuçlarını Üst Yönetim ve bölgeler ile paylaşmak,
 • Bireysel Kitle Bankacılığı altındaki müşteri segmentlerine yönelik pazarlama stratejilerini ve bu stratejiler doğrultusunda pazarlama planını belirlemek, hayata geçirmek ve gerektiğinde revize etmek,
 • Bireysel Kitle Bankacılığı altındaki müşteri segmentlerine yönelik pazarlama stratejileri doğrultusunda ilgili birim, kurum, firma ve şahıslarla ilişkileri yürütmek; sponsorluk ve işbirliği tekliflerini değerlendirmek,
 • Bireysel Kitle Bankacılığı altındaki müşteri segmentlerine yönelik şube, bölge ve ilgili birimlerden gelebilecek tüm soru ve talepleri cevaplamak ve gerekli yönlendirmelerin yapılmasını sağlamak,
 • Garanti Bankası sahipliğindeki gizli, hassas ve dahili gizlilik sınıfındaki bilgilerin 3. taraflarla paylaşılmaması başta olmak üzere Bankanın Bilgi Güvenliği Politikalarına uygun hareket etmek,
 • Bankanın İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarının kendi görev alanı kapsamında uygulanmasını ve geliştirilmesini gözetmek, iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarında ilgili birimlerle iş birliği yapmak.

Başvur
 • 15752DİJİTAL BANKACILIK STRATEJİK ANALİZ VE RAPORLAMA YETKİLİSİ
 • Göster Gizle

Genel Nitelikler

Genel Nitelikler: 

Garanti ailesine katılmak üzere Şubesiz Bankacılık Müdürlüğü’nde görevlendirilmek üzere   " Dijital Bankacılık Stratejik Analiz ve Raporlama Yetkilisi " aramaktayız.
 

 • Üniversitelerin tercihen istatistik, mühendislik, ekonomi veya işletme bölümlerinden mezunsanız,
 • Çok iyi seviyede Excel , Access ve Powerpoint program bilgisine sahipseniz, sunum hazırlama ve sunma yetkinlikleriniz kuvvetliyse,
 • SQL kullanımı, SPSS veya SAS programlarında deneyimliyseniz,
 • Çok iyi derecede İngilizce biliyorsanız,
 • Pazar araştırmalarına ilgi duyuyor ve sektörde dijital trendleri takip ediyorsanız,
 • İş takibi yüksek, sonuç odaklı, dikkatli ve detaylarda özenli çalışmaya yatkınsanız,
 • Analitik bakış açısında sahip ve data ile uğraşıp iç görü çıkartmaya ilgi duyuyor ve soyut kavramlarla düşünebiliyorsanız,
 • Kendinizi iletişimi kuvvetli, işbirliği kurma konusunda yetenekli, ilişki yönetiminde başarılı, ekip çalışmalarına yatkın biri olarak tanımlıyorsanız,

Görev tanımı ilginizi çekiyor ve yukarıda belirttiğimiz özelliklere de sahip olduğunuzu düşünüyorsanız Garanti ailesinin bir parçası olmaya ne dersiniz?

İş tanımı:

 • Şubesiz Bankacılık Müdürlüğü içindeki raporlama süreçlerinin oluşturulması ve sahiplenilmesi,
 • Veritabanı yapısını sürekli geliştirerek ve raporları otomatize ederek yeniden yapılandırılması,
 • Günlük, haftalık ve aylık raporların hazırlanması ve yorumlanarak paylaşılması,
 • İnsiyatif alarak farklı analiz ve raporlarla üst yönetime pazardaki fırsatları işaret eden sunumların hazırlanması,
 • Yeni raporların oluşturulması ve mevcutların güncellenebilmesi,
 • Dashboardların hazırlanması.

Başvur

Genel Nitelikler

Genel Nitelikler:

Garanti ailesine katılmak üzere Stratejik Planlama ve Sorumlu Bankacılık Müdürlüğümüzde bizimle birlikteçalışabilecek “Stratejik Planlama Yetkilisi” arıyoruz.

 • Üniversitelerin Ekonomi, İşletme veya Mühendislik fakültelerinden mezunsanız,
 • Bankacılık sektöründe ve/veya yönetim danışmanlığı / denetim alanında maksimum 2 yıl tecrübeliyseniz,
 • Çok iyi derecede İngilizce biliyorsanız,
 • İyi derecede MS Office uygulamaları bilgisine sahipseniz,
 • Sayısal yönünüz kuvvetli, analitik ve rakamlarla çalışma & yorumlama beceriniz gelişmişse,
 • Yaratıcı, yenilikçi ve yeni süreçlere/değişime açıksanız,
 • İletişim gücünüzün ve kendinizi ifade etme kabiliyetinizin yüksek olduğunu düşünüyorsanız,
 • Etkin takım oyuncusuysanız,
 • Tercihen Askerlik görevini tamamlamış veya en az 2 yıl tecil ettirmişseniz ( Erkek adaylar için )

Görev tanımı ilginizi çekiyor ve yukarıda belirttiğimiz özelliklere de sahip olduğunuzu düşünüyorsanız Garanti ailesinin bir parçası olmaya ne dersiniz?

İş tanımı:

· Bankacılık sektöründeki global / yerel gelişmeleri takip etmek, dönemsel olarak sektör gelişmelerini ve bankanın rakiplerle kıyaslamalı performansını değerlendiren raporların hazırlanması konusunda gerekli data analizlerini yapmak,
· Banka'nın kurumsal stratejisi ile uyumlu işkolu stratejilerinin, işkolları ile beraber oluşturulduğu Stratejik Planlama sürecinde stratejik gelişim planlarının hazırlanması ve bu süreçte belirlenen stratejik girişimlerin ve ilgili temel performans göstergelerinin yıl içerisinde gelişiminin takibi konusunda destek olmak,
· Banka ve iştiraklerinin olası M&A faaliyetlerine ilişkin süreçlerde ve banka genelini ilgilendiren diğer strateji projelerinde rol almak, gerekli piyasa araştırmalarında, data toplama ve analizinde etkin rol almak.

Başvur

Genel Nitelikler

Genel Nitelikler:

Garanti ailesine katılmak üzere Piyasa ve Kredi Riski Kontrol Biriminde görevlendirilmek üzere “Likidite Riski Yetkilisi’’ aramaktayız.

 • Üniversitelerin ekonomi, işletme, istatistik, ekonometri, mühendislik veya matematik bölümlerinden mezunsanız,
 • Tercihen Finans veya Risk Yönetimi konularında deneyim sahibiyseniz,
 • Çok iyi düzeyde İngilizce biliyorsanız,
 • İyi derecede MS Office (tercihen Excel ve Access) program bilgisine sahipseniz,
 • Kendinizi iletişim gücü yüksek, analitik düşünebilen, araştırmacı, planlı ve detaylarda dikkatli biri olarak tanımlıyorsanız,
 • Ekip çalışmasına yatkınsanız,
 • Erkek adaylar için tercihen askerlik görevini tamamlamışsanız,

Görev tanımı ilginizi çekiyor ve yukarıda belirttiğimiz özelliklere de sahip olduğunuzu düşünüyorsanız Garanti ailesinin bir parçası olmaya ne dersiniz?

İş tanımı:

 • Mevzuat ve banka politikaları ile uyumlu bir risk yönetimi sisteminin tesisi ve sürdürülmesi amacıyla; konsolide ve konsolide olmayan bazda likidite riskini ölçümlemek ve izlemek,
 • Söz konusu riske ilişkin risk iştahı göstergeleri ile risk limitlerini izlemek, kontrolünü yapmak ve raporlamak,
 • Yönetim Kurulu tarafından belirlenen risk politikalarında yer alan sorumlulukları yerine getirmek.
 • Derecelendirme sistemine ilişkin özet raporlar oluşturmak ve analizler yapmak.

Başvur
 • 15743DİJİTAL DÖNÜŞÜM YÖNETİMİ YETKİLİSİ/YÖNETMENİ
 • Göster Gizle

Genel Nitelikler

Genel Nitelikler:

Garanti ailesine katılmak üzere Bireysel Kitle Bankacılığı Birimi´mizde bizimle birlikte çalışabilecek "Dijital Dönüşüm Yönetimi Yetkilisi/Yönetmeni" arıyoruz.
  

 • Üniversitelerin Lisans bölümlerinden mezun,
 • Tahmin modelleri,segmentasyon, karar ağaçları yöntemlerine hakim,
 • SAS,R,Python,SPSS programlarını kullanabilen,
 • Database ve SQL bilgisi olan,
 • Simulasyon ve optimizasyon kavramları hakkında bilgi sahibi olan,
 • MS Office programlarına hâkim,
 • İletişim yönü kuvvetli,  ilişki ve stres yönetiminde başarılı,
 • Takım çalışmasına yatkın, zaman yönetiminde iyi,
 • Analitik düşünme yeteneğine sahip ve yenilikçi,
 • Sorumluluk bilincine sahip,
 • Dinamik bir çalışma ortamına uyum sağlayabilen,
 • Çok iyi derecede İngilizce bilen,
 • Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış.

Görev tanımı ilginizi çekiyor ve yukarıda belirttiğimiz özelliklere de sahip olduğunuzu düşünüyorsanız Garanti ailesinin bir parçası olmaya ne dersiniz?

İş Tanımı:

 • Geniş bir ürün yelpazesindeki bankacılık ürünleri için (Bireysel Krediler, mevduat ürünler, kmh gibi) Pazarlama aktivitelerinde kullanılacak data çözümleri üretilmesi.
 • Pazarlama aktivitelerinin verimliliği ve karlılığını arttırmak için data analizlerini gerçekleştirmek,
 • Ekip içinde veya Garanti Teknoloji ekipleri tarafından geliştirilen büyük veri çözümlerinin kullanılması konusunda pazarlama ekiplerine yakın destekte bulunmak,
 • Pazarlama aktiviteleri için A/B testlerini oluşturup devam ettirmek.

Başvur

Genel Nitelikler

Genel Nitelikler:

Garanti ailesine katılmak üzere Genel Muhasebe Birimi'mizde bizimle birlikte çalışacak "Finansal Kontrol Yetkilisi/Yönetmeni" arıyoruz.

 • Üniversitelerin ekonomi, işletme, istatistik, ekonometri, mühendislik veya matematik bölümlerinden mezunsanız,
 • Bankaların Finansal Raporlama, Muhasebe veya İç kontrol birimlerinde deneyim sahibi veya bağımsız denetim deneyimine sahipseniz,
 • Çok iyi derecede MS Office program bilgisine sahipseniz,
 • Çok iyi düzeyde İngilizce biliyorsanız,
 • Askerlik görevini tamamlamışsanız (erkek adaylar için)

Görev tanımı ilginizi çekiyor ve yukarıda belirttiğimiz özelliklere de sahip olduğunuzu düşünüyorsanız Garanti ailesinin bir parçası olmaya ne dersiniz?

İş tanımı:

 • Yurt dışındaki Ana Ortak Banka için hazırlanan yasal raporlar üzerindeki 2. Seviye kontrollerin gerçekleştirilmesi,
 • Yurt içindeki  düzenleyici kurumlara yapılan raporlar üzerindeki 2. Seviye kontrollerin gerçekleştirilmesi,
 • Kapsam dahilindeki raporlama süreçlerinin kontrol altyapısının oluşturulması ve bu yapının güncel tutulması,
 • Mevzuat veya süreç değişikliklerine göre mevcut kontrol ortamının gözden geçirilmesi, yeniden dizayn edilmesi,
 • Faaliyet sonuçlarının üst yönetime ve yurt dışındaki Ana Ortak Bankaya raporlanması,
 • Kontrol eksiklerinin giderilmesi için alınacak aksiyonların takip edilmesi,
 • Yönetim süreç ve kararlarına yardımcı olabilecek analizlerin gerçekleştirilmesi,
 • Sarbanes-Oxley yasasına uyum kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların yürütülmesi ve ilgili taraflarla koordinasyonun sağlanması

Başvur
 • 15745KOBİ MİKRO İŞLETMELERİ MÜŞTERİ YÖNETİMİ YETKİLİSİ
 • Göster Gizle

Genel Nitelikler

Genel Nitelikler:

Garanti Bankası, Kobi- Mikro İşletme Bankacılığı Pazarlama Müdürlüğü’nde bizimle birlikte çalışacak  “Kobi Mikro İşletmeleri Müşteri Yönetimi Yetkilisi”  arıyoruz.

· Üniversitelerin mühendislik, matematik, ekonomi veya ekonometri bölümlerinden mezunsanız,

· İlgili alanda en az 1 yıl tecrübeye sahipseniz,

· Çok iyi derecede Excel, SQL, Powerpoint bilgisine sahipseniz,

· Analitik yönünüz kuvvetli, veri analiz tekniklerini biliyor ve rakamlarla uğraşmayı seviyorsanız

· Yoğun iş ortamında, dikkatli, planlı, detaylarda özenli çalışmaya yatkınsanız

· Pozitif düşünen ve sonuç odaklıysanız,

Görev tanımı ilginizi çekiyor ve yukarıda belirttiğimiz özelliklere de sahip olduğunuzu düşünüyorsanız Garanti ailesinin bir parçası olmaya ne dersiniz? 

İş Tanımı:
 
Kobi-Mikro segmentindeki müşterilerin etkinliğini maksimize etmek için ürün ve kanal kullanımlarını inceleyerek müşterilere doğru kanaldan doğru ürünlerin sunulması ile ilgili çalışmalar yapmaktan, segment özelinde yeni müşteri kazanımına ve müşteri etkinleştirmeye yönelik bütün analiz çalışmalarını gerçekleştirmekten, gerekli aksiyonları almaktan sorumludur.

Başvur

Genel Nitelikler

Genel Nitelikler:

Garanti ailesine katılmak üzere Risk Yönetimi Müdürlüğümüzde bizimle birlikte çalışabilecek “Kredi Riski Kontrol Yetkilisi / Yönetmeni” arıyoruz.

 • Üniversitelerin tercihen İşletme, Matematik, Ekonometri, İstatistik veya Mühendislik bölümleri ile Enformasyon Teknolojileri, MIS bölümlerinden mezunsanız,
 • Tercihen ilgili alanlarda; Yetkili pozisyonu için 1 - 3 yıl, Yönetmen pozisyonu için 4-6 yıl deneyime sahipseniz
 • Finans ve kredi riski konularında tecrübeliyseniz,
 • Raporlama ve veri analiz tekniklerini biliyorsanız,
 • Çok iyi derecede Excel, Access, SQL ve Powerpoint (Tercihen SAS) kullanabilen,
 • İyi düzeyde İngilizce biliyorsanız,
 • Kendinizi iletişim gücü yüksek, analitik düşünebilen, araştırmacı, yoğun ve hızlı iş ortamında; planlı ve detaylarda dikkatli biri olarak tanımlıyorsanız,
 • Çözüm odaklı, gelişime ve öğrenmeye açık, takım çalışmasına yatkın olduğunuzu düşünüyorsanız,
 • Tercihen askerlik görevini tamamlamış veya en az 2 yıl tecil ettirmişseniz ( Erkek adaylar için )

Görev tanımı ilginizi çekiyor ve yukarıda belirttiğimiz özelliklere de sahip olduğunuzu düşünüyorsanız Garanti ailesinin bir parçası olmaya ne dersiniz?

 

İş tanımı:

 •  Model performansını izlemek için gerekli verileri elde ederek, kontrolünü yapmak, raporları doğru ve zamanında üretmek, geliştirilmesi gereken alanlar ve tespit edilen eksikliklerin giderilmesine yönelik çalışmaları yürütmek,
 • Risk ölçümüne ilişkin derecelendirme sisteminin seçilmesi, geliştirilmesi, uygulamaya konması, ön onay verilmesi süreçlerine katılmak,
 • Derecelendirme sistemlerinin İDD ile uyumlu olup olmadığına yönelik çalışmalar yürütmek. 

Başvur

Genel Nitelikler

Genel Nitelikler:

Garanti ailesine katılmak üzere Risk Planlama, İzleme ve Raporlama Müdürlüğümüzde bizimle birlikte çalışabilecek “Kredi Riski Planlama Yetkilisi/ Yönetmeni” arıyoruz.

 • Üniversitelerin tercihen İşletme, Matematik, veya Mühendislik bölümleri ile İstatistik, Enformasyon Teknolojileri, MIS bölümlerinden mezunsanız,
 • Tercihen ilgili alanlarda Yetkili pozisyonu için 1 - 3 yıl, Yönetmen pozisyonu için 4-6 yıl deneyime sahipseniz,
 • Çok iyi derecede MS Office Excel (Tercihen SQL) bilgisine sahipseniz,
 • Finans ve kredi konularında tecrübeliyseniz,
 • Raporlama ve veri analiz tekniklerini biliyorsanız,
 • İyi düzeyde İngilizce biliyorsanız,
 • Kendinizi iletişim gücü yüksek, analitik düşünebilen, araştırmacı, yoğun ve hızlı iş ortamında; planlı ve detaylarda dikkatli biri olarak tanımlıyorsanız,
 • Çözüm odaklı, gelişime ve öğrenmeye açık, takım çalışmasına yatkın olduğunuzu düşünüyorsanız,
 • Tercihen askerlik görevini tamamlamış veya en az 2 yıl tecil ettirmişseniz ( Erkek adaylar için )

Görev tanımı ilginizi çekiyor ve yukarıda belirttiğimiz özelliklere de sahip olduğunuzu düşünüyorsanız Garanti ailesinin bir parçası olmaya ne dersiniz?

İş Tanımı:

 • Sorunlu kredilerin ve karşılıkların tahminine ilişkin bütçe sürecini tasarlamak, geliştirmek, periyodik olarak gözden geçirmek ve gerektiğinde güncellemek,
 • Sorunlu kredilerin ve karşılıkların tahminine ilişkin bütçe için gerekli girdileri ilgili birimlerle koordinasyon içinde oluşturmak ve tahmin süreçlerine yönelik araç, parametre ve indikatörleri edinmek,
 • Bütçelenen sorunlu krediler ve karşılıklar ile gerçekleşenlerin karşılaştırmalı takibini yapmak, Üst Yönetime raporlamak.

Başvur

Genel Nitelikler

Genel Nitelikler:

Garanti Bankası BBVA Koordinasyon Biriminde, bizimle birlikte çalışacak “BBVA Koordinasyon Yetkilisi/ Yönetmeni” arıyoruz.

 • Üniversitelerin mühendislik, işletme, finans veya ekonomi bölümlerinden mezunsanız,
 • Çok iyi derecede MS Ofis (özellikle Excel ve PowerPoint) program bilgisine sahipseniz, iyi sunum hazırlama ve sunma konusunda yetkinseniz, 
 • İngilizceyi yazılı ve sözlü olarak etkin kullanabiliyorsanız,
 • Yenilikçi, araştırmacı, yoğun iş ortamında, dikkatli, planlı, detaylarda özenli çalışmaya yatkınsanız,
 • Takım oyuncusu ve iletişim becerilerinde kuvvetliyseniz,
 • Pozitif düşünen ve sonuç odaklıysanız,
 • Erkek adaylar için askerlik görevinizi tamamlamış veya en az 2 yıl teciliniz varsa.

Görev tanımı ilginizi çekiyor ve yukarıda belirttiğimiz özelliklere de sahip olduğunuzu düşünüyorsanız Garanti ailesinin bir parçası olmaya ne dersiniz?

İş tanımı:

 • BBVA ile fonksiyonel uyumlanma çalışmalarında aktif rol alarak çalışmaları koordine etmek, , alınan kararların takibini gerçekleştirmek ve çalışmaları raporlamak,
 • Farklı iş ailelerinin iş modellerini derinlemesine analiz ederek potansiyel etkileşim alanlarını belirlemek; BBVA kaynaklı en iyi uygulamaları incelemek; bu uygulamaların Banka da uygulanması adına projelendirilmesini sağlamak; projelerin takiplerini gerçekleştirmek,
 • BBVA ve Banka arasında deneyim aktarımını sağlayacak projeler için benchmark çalışmalarını yürütmek ve adaptasyon sürecini koordine etmek,
 • Makro ekonomik göstergeler,bankacılık sektörü ve rekabetteki önemli gelişmeler ve düzenleyici kurumların uygulamalarını yakinen takip etmek,
 • Garanti Bankası’nın finansal performans ve gelişimini  yakından takip etmek; bu amaçla da ilgili birimlerle koordinasyon içerisinde olmak.

Başvur

Genel Nitelikler

Genel Nitelikler:

Garanti Bankası Bireysel Kitle Bankacılığı Pazarlama Biriminde, bizimle birlikte çalışacak “Bütçe Planlama ve Raporlama Yetkilisi/ Yönetmeni” arıyoruz.

 • Üniversitelerin mühendislik fakültelerinden veya işletme/iktisat bölümlerinden mezunsanız,
 • Tercihen Bütçeleme ve Raporlama konusunda deneyime sahipseniz,
 • (Yetkili pozisyonu için en az 1, Yönetmen en az 4 yıl deneyiminiz varsa)
 • İyi derecede SQL bilginiz varsa,
 • Tercihen SAS biliyorsanız,
 • İyi derecede İngilizce biliyorsanız,
 • İyi derecede Excel ve Access bilgisine sahipseniz,
 • Kendinizi ekip çalışmasına yatkın, iletişimi kuvvetli, analitik biri olarak tanımlıyorsanız
 • Tempolu iş ortamında sonuç odaklı, dikkatli ve detaylarda özenli çalışmaya yatkınsanız,
 • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış veya en az 2 yıl teciliniz varsa

 
Görev tanımı ilginizi çekiyor ve yukarıda belirttiğimiz özelliklere de sahip olduğunuzu düşünüyorsanız Garanti ailesinin bir parçası olmaya ne dersiniz?

İş tanımı:

 • İlgili birimler ile işbirliği içinde Bireysel Kitle Bankacılığı işkolu bütçesinin hazırlanmasını sağlamak, bütçeyi Birim Koordinatörü ile paylaşmak; dönemsel olarak ve gerektiğinde bütçe gerçekleşme tahminleri oluşturmak ve yıl içerisinde bütçe revizyon çalışmalarını yürütmek
 • Bireysel Kitle işkolunun bilanço ürünleri yıllık bütçe ve hacim hedeflerini bölge, şube ve portföylere dağıtmak, yıl içerisinde ihtiyaç duyulan revizyonları yönetmek
 • Pusula aracılığıyla bölge/şube/portföylerin performans takibini yapabilmek için metrik hedeflerini belirlemek ve takip etmek
 • Bölge/şube/portföy bazında performans takibine yönelik raporları tasarlamak ve gerekli kontrolleri yapmak
 • Satış kadroları veya satış koordinasyon ekiplerinden iletilen öneri, ve talepleri değerlendirmek, uygulanabilirliğini sorgulamak, gerekli birimlerle iletişime geçmek, uygulama desteği vermek
 • Segment yönetimi için ihtiyaç duyulan ad hoc raporları üretmek ve geliştirmek
 • Bireysel Kitle Bankacılığı işkolunu temsilen Üst Yönetim tarafından talep edilen işkolu faaliyetlerine yönelik rapor/sunum/bilgi temini ile ilgili çalışmaları yürütmek

Başvur

Genel Nitelikler

Genel Nitelikler:

Garanti ailesine katılmak üzere Şubesiz Bankacılık Müdürlüğü’nde görevlendirilmek üzere " Dijital Deneyim Yönetmeni " aramaktayız.
 

 • Üniversitelerin tercihen istatistik, mühendislik, ekonomi veya işletme bölümlerinden mezunsanız,
 • Çok iyi derecede İngilizce biliyorsanız,
 • Dijital Analitik ve Ölçümleme alanlarında en az 3 yıl deneyimliyseniz,
 • Adobe Analytics, Google Analytics ve Adjust vb. etkin bir şekilde kullanabiliyorsanız,
 • Çok iyi seviyede Excel, Access bilginiz varsa,
 • Analitik düşünme yeteneğine sahipseniz,
 • Kendinizi pozitif düşünen, kendini geliştirmeye istekli, iletişim becerisi yüksek, ekip çalışmasına yatkın biri olarak tanımlıyorsanız,
 • Yenilikçi, araştırmacı ve kendini geliştirmeye önem veriyorsanız,

 
Görev tanımı ilginizi çekiyor ve yukarıda belirttiğimiz özelliklere de sahip olduğunuzu düşünüyorsanız Garanti ailesinin bir parçası olmaya ne dersiniz?

İş tanımı:

 • Dijital kanal yolculuklarının müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak tasarlanması konusunda çalışmalar yapmak,
 • Müşterilerin kanallarda yaşadıkları deneyimleri, data analizleri, araştırmalarla, temas noktalarına gelen sorun ve önerilerle değerlendirip uygun çözümler üretmek
 • Temas noktalarında verilen hizmetin iyileştirilmesi konusunda süreç ve iş geliştirme ekipleri ile projeler geliştirmek, performansı takip etmek,
 • Yeni dijital ürün ve/veya servis tasarlanması sürecine dahil olarak akıcı bir müşteri deneyimi tasarlanmasına katkıda bulunmak,
 • Dijital net tavsiye skorunun takibinin yapmak, skora bağlı iyileştirme noktalarının belirlenmesini sağlamak,
 • Dijital deneyim trendlerini düzenli olarak takip etmek, bankamıza fayda sağlayacak yeni trendlerin, dijital kanallarına uyarlanabilirliğini analiz etmek ve buna bağlı aksiyon almak,
 • Müşterilerin dijital kanallar hakkındaki izlenimleri konusunda daha detaylı bilgi edinebilmek üzere araştırmalar ve anketler yaptırmak,
 • İç ve dış kaynaklardan gelen dijital deneyim ile ilgili soru, yazı, anket vb. talepleri karşılamak,
 • Şube müşterilerinin dijitalleştirilmesi kapsamında dijital kanallara dokunan süreç geliştirme çalışmalarını planlanması ve koordine edilmesini sağlamak,
 • Bankanın diğer birimleri  ile paylaşılan dijital kanalları temsil eden sunumların (Yönetim Kurulu sunumu, Yatırımcı İlişkileri sunumu vb) koordine edilmesine yardımcı olmak,
 • Şubesiz Bankacılık kanallarının performansının izlenmesine yönelik olarak ilgili raporları incelemek, yorumlamak ve gerekli aksiyonları almak üzere stratejiler geliştirmek,
 • Piyasa / müşteri / ürün pazar payı ve müşteri tatmini araştırma raporlarının sonuçlarını yorumlayarak, bu doğrultuda aksiyonlar almak.

Başvur

Genel Nitelikler

Genel Nitelikler:

Garanti Bankası Kurumsal ve Pazarlama İletişimi Biriminde, bizimle birlikte çalışacak “Medya Planlama ve Satın Alma Yetkilisi ” arıyoruz.

En az lisans mezunuysanız,
İyi derecede MS Ofis program bilgisine sahip, sunum hazırlama ve sunma yetkinleriniz kuvvetliyse,
Çok iyi derecede İngilizce biliyorsanız,
Yenilikçi, araştırmacı, yoğun iş ortamında, dikkatli, planlı, detaylarda özenli çalışmaya yatkınsanız,
Pozitif düşünen ve sonuç odaklıysanız,
İletişimi kuvvetli, ilişki yönetiminde başarılı, ekip çalışmasına yakın, öğrenmeye açık biriyseniz,
İş takibi yüksek, sonuç odaklı, planlama, önceliklendirme, nitelikli karar alma yeteneğine ve analitik bakış açısına sahipseniz,
Sektörde trendleri, gelişmeleri takip ediyorsanız,
Medya ajans veya marka tarafı medya satın alma ve planlama reklam alanlarında en az 2 yıl tecrübeye sahipseniz,

Görev tanımı ilginizi çekiyor ve yukarıda belirttiğimiz özelliklere de sahip olduğunuzu düşünüyorsanız Garanti ailesinin bir parçası olmaya ne dersiniz?

İş Tanımı:

Oluşturulan medya stratejileri doğrultusunda dijital başta olmak üzere medya planlama ve satın alma çalışmalarının medya ajansı ile birlikte yapılmasını sağlamak ve düzenli takibini yapmak,
Yıllık medya bütçesinin hazırlanma sürecinde, gerekli tüm bilgileri toparlamak ve kırılımlarının yapılmasına destek olmak
Medya bütçesini, kampanya bazlı daha etkin kullanmak amacıyla çalışmalar yürütmek
Medya bütçesiyle ilgili sistematik raporların hazırlanmasına destek olmak
Mecralarla düzenli ilişki kurmak, yenilikleri anında öğrenerek ilgililerle paylaşmak
Yeni ve alternatif mecra kullanımı için araştırma yapmak, fırsatlar yaratmak, uygulamak ve düzenli takibini yapmak,
Tüm mecralardan gelen reklam tekliflerini değerlendirmek, tekliflere yanıt vermek,
Rekabet raporlarının hazırlanmasını sağlamak, kontrolünü ve düzenli takibini yapmak.

Başvur

Genel Nitelikler

Genel nitelikler:

Garanti Bankası Kurumsal Marka Yönetimi ve Pazarlama İletişimi Biriminde, bizimle birlikte çalışacak “ Pazarlama İletişimi Yetkilisi ” arıyoruz.

En az lisans mezunuysanız,
İyi derecede MS Ofis program bilgisine sahip, sunum hazırlama ve sunma yetkinleriniz kuvvetliyse,
Çok iyi derecede İngilizce biliyorsanız,
Yenilikçi, araştırmacı, yoğun iş ortamında, dikkatli, planlı, detaylarda özenli çalışmaya yatkınsanız,
Pozitif düşünen ve sonuç odaklıysanız,
İletişimi kuvvetli, ilişki yönetiminde başarılı, ekip çalışmasına yakın, öğrenmeye açık biriyseniz,
İş takibi yüksek, sonuç odaklı, planlama, önceliklendirme, nitelikli karar alma yeteneğine ve analitik bakış açısına sahipseniz,
Analitik bakış açısında sahip ve data ile uğraşıp iç görü çıkartmaya ilgi duyan, soyut kavramlarla düşünebilen
İletişimi kuvvetli, işbirliği kurma konusunda yetenekli, ilişki yönetiminde başarılı, ekip çalışmalarına yatkın
Reklam/dijital kreatif ajans veya marka tarafı digital reklam alanlarında en az 2 yıl deneyiminiz varsa,

Görev tanımı ilginizi çekiyor ve yukarıda belirttiğimiz özelliklere de sahip olduğunuzu düşünüyorsanız Garanti ailesinin bir parçası olmaya ne dersiniz?

İş tanımı:

Garanti Bankası markasının digital pazarlama iletişimi faaliyetleri kapsamında geliştirilen imaj, ürün,hizmet gibi tüm kampanyalarının; online mecralarda ve online satış kanallarında doğru olarak uygulanmasını, 3. Partilerle ve banka içindeki ilgili ekiplerle sürecin yönetimini sağlamakla sorumludur,
Garanti markasının dijital reklam iletişimlerini yürütmek, sunulan ürün / hizmetin özelliklerinin yapılacak reklamla uygunluğunu sağlamak amacıyla ürünü/hizmeti detaylı ve doğru olarak tanımak,
Tüm yapılan dijital çalışmaların bankanın marka kimliğine uygun şekilde tanıtılmasını sağlamak,
İletişiminin sonuçlarını izlemek, ilgili ekiplerden ölçülebilir sonuçları istemek, çeşitli araştırma sonuçlarından, reklam etkisinin, marka / ürün imaj ve bilinirliğine katkısını takip etmek,
Dijital içerik ve uyarlama yönetimi, takibi ve raporlaması

Başvur

Genel Nitelikler

Garanti ailesine katılmak üzere Şubesiz Bankacılık Müdürlüğü’nde görevlendirilmek üzere "Performans Tabanlı Pazarlama Yönetmeni " aramaktayız.

 • Üniversitelerin tercihen istatistik, mühendislik, ekonomi veya işletme bölümlerinden mezunsanız,
 • Çok iyi derecede İngilizce biliyorsanız,
 • Dijital Pazarlama Performans Yönetimi ve Dijital Analitik ve Ölçümleme alanlarında deneyiminiz varsa, en az 4 yıl deneyimliyseniz,
 • Tercihen arama motoru reklamları ve sosyal medya reklam yönetimi konusunda deneyimliyseniz,
 • Adobe Analytics, Google Analytics ve Adjust vb. etkin bir şekilde kullanabiliyorsanız,
 • Analitik düşünme yeteneğine sahipseniz,
 • Pozitif düşünen ve kendini geliştirmeye istekliyseniz,
 • İletişim becerisi yüksek, ekip çalışmasına yatkınsanız,
 • Yoğun ve hızlı iş ortamında dikkatli, detaylarda özenli çalışmaya istekliyseniz,
 • Yenilikçi, araştırmacı ve kendini geliştirmeye önem veren biriyseniz,

 

Aramıza katılmaya ne dersiniz?

 İŞ TANIMI

 • Dijital kanallardan yapılan başvuru ve dönüşümleri arttırmak, kanal trafiğinin doğru yönlendirilmesi için gerekli kullanıcı davranışı analizlerini yapmak
 • Dijital kanallardaki trafiği, performans marketing çalışmalarını düzenli olarak ölçümlemek ve raporlamak
 • Dijital reklamlar (Arama Motoru, Sosyal Medya ve Affiliation Reklamları) için planlanan bütçenin dağılımını dijital satışı maksimize edecek şekilde yapmak.
 • Ajans ve birlikte çalışılan 3rd parti yönetimini sağlamak.
 • Dijital kanallarda yer alan başvuru ve işlem adımlarında kullanıcı analizleri yapıp formların dönüşüm oranını yükseltecek tasarım ve SEO iyileştirici öneriler sunmak.  
 • Kullanıcı deneyimi ve web siteleri yönetimi ekiplerini analiz çıktıları ile yönlendirerek form ve sayfa revizyonlarını sağlamak.
 • Dijital kanallardan satışın arttırılması, kanalların daha çok kullanılması ve müşteri deneyiminin iyileştirilmesi için gerekli analitik ve teknoloji araçlarının entegrasyonunu sağlamak.
 • Dijital kanalların optimize edilmesi, kullanıcı deneyimi düzeyinin geliştirilmesi için gerekli analizlerin yapılmasını sağlamak.

Başvur
 • 4916TELEFON BANKACILIĞI MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ - SİVAS
 • Göster Gizle

Genel Nitelikler

Garanti ailesine katılmak üzere Çağrı Merkezi Birimi'mizde bizimle birlikte çalışabilecek çalışma arkadaşları arıyoruz.

- Lisans ya da meslek yüksekokulu öğrencisiyseniz,

- Henüz 30 yaşını aşmadıysanız,

- Sivas'ta ikamet edebilecekseniz,

- Askerlik görevinizi tamamlamışsanız ya da en az 1 yıl tecil ettirdiyseniz (erkek adaylar için)

- Günde 6,5 saat olmak üzere haftada 6 gün çalışabilecekseniz ,

- Etrafınızda iletişim becerileri kuvvetli, ikna kabiliyeti gelişmiş, satış yapma konusunda da istekli biri olarak

Garanti´nin bir parçası olmak ister misiniz ?

Görev Tanımı: Telefon Bankacılığı aracılığıyla Bankacılık hizmeti almak için arayan müşterilerimizin taleplerinin alınması ve gerçekleştirilmesi, ayrıca bankamız ürünlerinin satışının yapılması.

Not:

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi, Garanti Bankası kadrolu çalışanı olup; kariyerlerine bankamızın Çağrı Merkezi, diğer Genel Müdürlük birimleri ve şubelerimizde devam etme imkanı bulunmaktadır.

 

Başvur
 • 5242TELEFON BANKACILIĞI MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ - İSTANBUL
 • Göster Gizle

Genel Nitelikler

Garanti ailesine katılmak üzere Çağrı Merkezi Birimi'mizde bizimle birlikte çalışabilecek çalışma arkadaşları arıyoruz.

- Lisans ya da meslek yüksekokulu mezunu veya öğrencisiyseniz,

- Henüz 30 yaşını aşmadıysanız,

- İstanbul'da ikamet ediyorsanız (Görev yerimiz Güneşli),

- Askerlik görevinizi tamamlamışsanız ya da en az 1 yıl tecil ettirdiyseniz (erkek adaylar için)

- Haftanın herhangi bir 5 günü 09:00-18:00 saatleri arasında çalışabilecekseniz,

- Kendinizi iletişim becerileri kuvvetli, ikna kabiliyeti gelişmiş, satış yapma konusunda da istekli biri olarak tanımlıyorsanız

Garanti´nin bir parçası olmak ister misiniz ?

Görev Tanımı: Telefon Bankacılığı aracılığıyla Bankacılık hizmeti almak için arayan müşterilerimizin taleplerinin alınması ve gerçekleştirilmesi, ayrıca bankamız ürünlerinin satışının yapılması.

Not:

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi, Garanti Bankası kadrolu çalışanı olup; kariyerlerine bankamızın Çağrı Merkezi, diğer Genel Müdürlük birimleri ve şubelerimizde devam etme imkanı bulunmaktadır.

 

Başvur
 • 5365TELEFON BANKACILIĞI MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ - SİVAS
 • Göster Gizle

Genel Nitelikler

Garanti ailesine katılmak üzere Sivas ‘ da bulunan Çağrı Merkezi Birimi'mizde bizimle birlikte çalışabilecek çalışma arkadaşları arıyoruz.

- Lisans ya da meslek yüksekokulu mezunu veya öğrencisiyseniz,

- Günde 6,5 saat olmak üzere haftada 6 gün çalışabilecekseniz ,

- Henüz 30 yaşını aşmadıysanız,

- Sivas 'da ikamet edebilecekseniz,

- Askerlik görevinizi tamamlamışsanız ya da en az 1 yıl tecil ettirdiyseniz (erkek adaylar için),

- Kendinizi iletişim becerileri kuvvetli, ikna kabiliyeti gelişmiş, satış yapma konusunda da istekli biri olarak tanımlıyorsanız, 

Garanti´nin bir parçası olmak ister misiniz ?

İş Tanımı: Telefon Bankacılığı aracılığıyla Bankacılık hizmeti almak için arayan müşterilerimizin taleplerinin alınması ve gerçekleştirilmesi, ayrıca bankamız ürünlerinin satışının yapılması.

Not:

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi, Garanti Bankası kadrolu çalışanı olup; kariyerlerine bankamızın Çağrı Merkezi, diğer Genel Müdürlük birimleri ve şubelerimizde devam etme imkanı bulunmaktadır.

Başvur